A
【Traffic là gì】Tầm quan trọng của traffic trong SEO
Đặng Lê Nam 3-12-2018

Có thể nói, traffic là một trong những thuật ngữ thường được các Seoer sử dụng trong các báo cáo nói riềng, trong marketing online nói chung. Là một chỉ số vô cùng quan trọng trong việc đánh giá hiệu ...

Phương thức marketing online hiệu quả
Đặng Lê Nam 30-10-2018

Điều kiện tiên quyết của một phương thức marketing online hiệu quả nhất chính là hiểu công cụ phương tiện để truyền tải cho khách hàng. Tiếp theo là hiểu khách hàng cần gì, muốn được nghe ...

Xu hướng Marketing năm 2019 có gì khác so với trước?
Đặng Lê Nam 30-10-2018

Marketing và công nghệ mang tính sóng đôi với nhau nên khi cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ra đời 2018 cũng kéo theo hàng loạt thay đổi về marketing khác gọi là xu hướng marketing. Facebook đã bắt đầu ...