m

follow us

CALL US: 0916055599

 > Uncategorized  > Lamella

Lamella

Rate this post

Theo sơ đồ tính toán, trong khoảng thời gian lắng T, hạt cặn chuyển động từ A đến B. Quỹ đạo AB có thể phân tích thành chuyển động từ A đến C với tốc độ  của dòng nước và từ C đến D với tốc độ rơi cặn . Có thể xác lập được các tương quan:

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ tính toán

 

(*)

Nếu gọi tiết diện bề mặt vùng lắng là F và lưu lượng nước xử lý là Q, tốc độ của dòng nước đi lên theo phương thẳng đứng  là:

: Tốc độ trung bình của dòng nước đi lên theo vách ngăn nghiêng

Vậy:

Thay  vào (*) trên ta được:

Trong đó h có giá trị bằng 0.05 – 0.15m và =1-1.5m. Từ phương trình trên ta thấy với cùng lưu lượng nước xử lý và tốc độ lắng cặn , bể lắng lớp mỏng với dòng chảy ngược chiều sẽ có diện tích bề mặt bé hơn so với bể lắng ngang thông thường.

Khi tính toán kiểu bể lắng này, cũng dựa trên hai tiêu chí cơ bản ban đầu là tốc độ lắng cặn  và góc nghiêng  của các bản vách nghiêng song song ( ). Để đảm bảo đủ không gian phân phối nước đều vào các ô lắng, khoảng cách phần dưới các vách ngăn lấy là 1,0÷1,2m. Chiều cao vùng chứa nén cặn thường lấy từ 1,0÷1,5m. Lớp nước trên bề mặt tính từ mép các vách nghiêng lấy lớn hơn 0,5m để đảm bảo thu nước đều. Nếu bể lắng có diện tích bề mặt lớn, cần phải thiết kế hệ thống thu nước nề mặt bằng các máng hoặc ống.

(Trích Bể lắng lớp mỏng-Xử lý nước cấp

  1. Nguyễn Ngọc Dung)

Post A Comment