Báo giá Entity

Hãy để chúng tôi giúp bạn phát triển doanh nghiệp và tăng trưởng doanh thu

V1

6.0tr
 • 300 social profile + IFTTT (nếu cần)
 • Thời gian thực hiện: 2 tuần

V2

10.0tr
 • 600 social profile + IFTTT (nếu cần)
 • GG Stacking cơ bản
 • Mention các site tuyển dụng, việc làm
 • Thời gian thực hiện: 3 tuần

V3

15.0tr
 • 600 social profile + IFTTT (nếu cần)
 • GG Stacking nâng cao
 • Mention các site tuyển dụng, việc làm
 • Press Release cơ bản
 • Thời gian thực hiện: 4 tuần

V4

30.0tr
 • 600 social profile + IFTTT (nếu cần)
 • GG Stacking nâng cao
 • Mention các site tuyển dụng, việc làm
 • 600 PR báo Global (Yahoo, USAToday...)
 • Thời gian thực hiện: 4 tuần

V5

Đang cập nhật
 • Đang cập nhật

V6

Đang cập nhật 
 • Đang cập nhật