Skip to main content

Thẻ: nghiên cứu marketing là gì

Nghiên cứu marketing là gì?

Nghiên cứu marketing là gì – một câu hỏi quan trọng trong lĩnh vực tiếp thị và kinh doanh. Trước khi chúng ta đi sâu vào định nghĩa, hãy tưởng tượng bạn làm chủ một công ty mới thành lập và muốn...