Các plugin hỗ trợ phục hồi PBN hiệu quả

  1. Plugin Permalink Manager Pro  Plugin được mua từ khoplugins.com uy tín của Huỳnh Tòng
  2. Plugin Crawler Content  Plugin được mua tự chothem đã xài khá lâu chưa thấy đính kèm virus, trojans. A/E cân nhắc khi dùng
  3. Plugin 404 – Homepage (Tìm free ở wordpress.org)

Việc hướng dẫn sử dụng PBN sao cho hiệu quả mình hẹn các bạn vào 1 dịp khác.